Wirtualna wycieczka 360 po Muzeum Angelosa Sikelianosa

Wirtualna wycieczka po domu słynnego poety

Marzenie:
Celem było zwiększenie dostępności i promocja Domu Sikelianos, muzeum poświęconego życiu i twórczości poety Angelosa Sikelianosa. Przez wirtualną wycieczkę 360 stopni, muzeum miało dotrzeć do szerszej publiczności online, przekraczając ograniczenia fizyczne i zasoby.

Pomysł:
Inicjatywa polegała na stworzeniu wirtualnej wycieczki dostępnej na stronie internetowej muzeum. Umożliwiło to odwiedzającym wirtualne zwiedzanie muzeum i zapoznanie się z życiem oraz dziełami Sikelianosa, niezależnie od ich lokalizacji.

Realizacja:
Projekt został zrealizowany dzięki pasji i wysiłkom lokalnego entuzjasty muzeum, który wykorzystał narzędzia cyfrowe do stworzenia wirtualnej wycieczki. Dzięki temu, muzeum mogło promować swoje dziedzictwo i twórczość Sikelianosa w nowoczesny i dostępny sposób.

Wyzwania i Rozwiązania:
Głównym wyzwaniem było stworzenie atrakcyjnej i angażującej wirtualnej wycieczki przy ograniczonych zasobach. Rozwiązaniem było wykorzystanie podstawowych narzędzi cyfrowych i kreatywność w prezentacji treści, co pozwoliło na osiągnięcie znaczącego zasięgu bez dużych inwestycji.

Efekt:
Efektem jest wirtualna wycieczka, która cieszy się ponad 10 000 odsłonami, znacznie przewyższając liczbę fizycznych odwiedzin muzeum. Projekt zwiększył świadomość o muzeum i jego ofercie, przyciągając zainteresowanie zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych odbiorców.

Innowacja:
Innowacyjność projektu polega na wykorzystaniu technologii wirtualnej rzeczywistości do promocji dziedzictwa kulturowego. Narzędzia takie jak profesjonalny aparat, Lightroom, PhotoShop i PD GUI pozwoliły na stworzenie wciągającej wirtualnej wycieczki, dostępnej dla każdego z dostępem do internetu.

Wsparcie Finansowe:
Projekt został zrealizowany bez znaczących kosztów finansowych, opierając się na wolontariacie i dostępnych narzędziach cyfrowych. Jest to przykład, jak z ograniczonymi zasobami można osiągnąć znaczący wpływ.

Przyszłość Projektu:
Wirtualna wycieczka stanowi trwałą platformę promocyjną dla muzeum, która może być łatwo aktualizowana i rozwijana. Projekt ma potencjał do dalszego rozszerzania swojego zasięgu i przyciągania nowych odbiorców zainteresowanych dziedzictwem kulturowym.

Organizacja/instytucja

Muzeum Angelosa Sikelianosa

Link do dobrych praktyk

https://sikelianosmuseum.gr/en/#panorama

Adres Cyprus Str. 31100, Lefkada, Grecja
Osoba kontaktowa w sprawie dobrych praktyk

Nikos Kavvadas

info@sikelianosmuseum.gr