HOME

Mobile Culture to inicjatywa w której cyfrowe innowacje spotykają się z kulturą i sztuką i jest to bardzo ciekawa znajomość!

Jesteś we właściwym miejscu, jeśli:

poszukujesz świeżych i niebanalnych pomysłów na urozmaicenie swojej oferty edukacyjnej w sektorze GLAM (Galerie, Biblioteki, Archiwa, Muzea) . Dzięki naszym propozycjom chcemy zaktywizować Twoich odbiorców do większego zaangażowania, zaintrygować ich i zaciekawić sztuką i kulturą. Narzędzia na stronie pomogą Ci zaplanować i przeprowadzić angażujące i włączające działania kulturalne online. Mamy nadzieję zachęcić, zainspirować i dostarczyć nowych kompetencji osobom pracującym w programach edukacji pozaformalnej dla dorosłych w instytucjach kultury (GLAM) i organizacjach pozarządowych (NGO). Strona otwiera dostęp do zasobów cyfrowych, aby podnieść Twoje umiejętności i wiedzę oraz towarzyszyć osobom, z którymi pracujesz na co dzień poprzez wiele darmowych narzędzi i działań:

- Raport i Przewodnik: Najlepsze działania kulturalne online, który prezentuje możliwe do adaptacji przykłady działań kulturalnych online oraz wartościowe narzędzia cyfrowe z czterech krajów partnerskich, oparte na naszych badaniach. Możesz je zaadaptować do swojego środowiska i eksperymentować z treściami i formami zaangażowania odbiorców.

- Platforma szkoleniowa online z zasobami cyfrowymi dotyczącymi tworzenia angażujących działań online i offline dla dorosłych, innowacyjnych metod stosowanych w sektorze GLAM (takich jak Design Thinking, User-Centered Design, Universal Design, Co-Creation, phygital approach).

- Darmowy, kurs online do przejścia we własnym tempie, na temat tego, jak tworzyć, prowadzić i promować angażujące i inkluzywne działania kulturalne online dla dorosłych, zwłaszcza z grup niedoreprezentowanych (kobiety, migranci, seniorzy, LGBTQ+, osoby niepełnosprawne itp.) lub znajdujących się na granicy wykluczenia społecznego lub cyfrowego.

- Publikacja cyfrowa z gotowymi scenariuszami warsztatów międzykulturowych, które mogą być prowadzone online, offline lub w trybie hybrydowym,

W tym miejscu zapraszamy również do zapoznania się z naszymi wydarzeniami promocyjnymi. Są to cztery wydarzenia odbywające się w każdym z krajów partnerskich (Polska, Hiszpania, Włochy, Grecja) pokazujące w praktyce wykorzystanie rekomendowanych narzędzi i technologii naszym odbiorcom. Łącząc osoby początkujące w tej dziedzinie z ekspertami, edukatorami i przedstawicielami sektora GLAM kształtowaliśmy społeczność użytkowników edukacji pozaformalnej i tworzyliśmy przestrzeń do poszerzania doświadczeń online o podstawową wiedzę na temat narzędzi.

Mobile Culture to nazwa projektu partnerskiego stworzonego w oparciu o współpracę i wzajemne uczenie się przez międzynarodowe konsorcjum Culture Shock Foundation (Polska), Clictic (Hiszpania), Roes Cooperativa (Grecja) oraz dwa włoskie podmioty: Euroform RFSand Escape4Change. Projekt jest współfinansowany przez Program Unii Europejskiej.

Najlepsze praktyki w działaniach kulturalnych online dla dorosłych

Oto 20 najlepszych przykładów aktywności kulturalnych online z Polski, Hiszpanii, Włoch i Grecji, zebranych podczas naszych badań w 2022 roku.

Szczegółowe opisy i kontekst badań znajdziesz w naszym raporcie i przewodniku.

To tylko część zestawienia. Poznaj wszystkie 20 pomysłów.