Witamy

Mobile Culture to inicjatywa, w której technologiczne innowacje spotykają się z kulturą i sztuką i jest to bardzo ciekawa znajomość!

Jesteś we właściwym miejscu, jeśli szukasz praktycznych przykładów, rekomendacji ekspertów i inspiracji na urozmaicenie swojej oferty kulturalnej. Materiały zgromadzone na stronie pomogą Ci zaplanować, wypromować i przeprowadzić angażujące i inkluzywne działania kulturalne online oraz podniosą Twoje umiejętności i wiedzę w obszarze animacji kultury. Są to:

- "Raport i Przewodnik: Najlepsze działania kulturalne online" (2022), który prezentuje możliwe do adaptacji przykłady działań kulturalnych online z czterech krajów partnerskich oraz wartościowe narzędzia cyfrowe oparte na naszych badaniach.

- Platforma szkoleniowa online z zasobami cyfrowymi dotyczącymi tworzenia angażujących działań online i offline dla dorosłych oraz innowacyjnymi metodami stosowanymi w sektorze GLAM (takimi jak Design Thinking, User-Centered Design, Universal Design, Co-Creation, podejście phygital).

- Bezpłatny kurs online (do przejścia we własnym tempie) o tym, jak tworzyć, prowadzić i promować angażujące i inkluzywne działania kulturalne online dla dorosłych, zwłaszcza z grup defaworyzowanych (kobiety, migranci, seniorzy, LGBTQ+, osoby niepełnosprawne itp.).

- "Publikacja cyfrowa" z gotowymi scenariuszami warsztatów (2023), które mogą być prowadzone online, offline lub w trybie hybrydowym.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi wydarzeniami promocyjnymi. Są to cztery wydarzenia odbywające się w każdym z krajów partnerskich (Polska, Hiszpania, Włochy, Grecja) pokazujące w praktyce wykorzystanie rekomendowanych narzędzi i technologii naszym odbiorcom. Łącząc osoby początkujące w tej dziedzinie z ekspertami, edukatorami i przedstawicielami sektora GLAM kształtowaliśmy społeczność użytkowników edukacji pozaformalnej i tworzyliśmy przestrzeń do poszerzania doświadczeń online o podstawową wiedzę na temat narzędzi.

Mobile Culture to nazwa projektu partnerskiego stworzonego w oparciu o współpracę i wzajemne uczenie się przez międzynarodowe konsorcjum Culture Shock Foundation (Polska), Clictic (Hiszpania), Roes Cooperativa (Grecja) oraz dwa włoskie podmioty: Euroform RFSand Escape4Change. Projekt jest współfinansowany przez Program Unii Europejskiej.

Najlepsze praktyki w działaniach kulturalnych online dla dorosłych

Oto 20 najlepszych przykładów aktywności kulturalnych online z Polski, Hiszpanii, Włoch i Grecji, zebranych podczas naszych badań w 2022 roku.

Szczegółowe opisy i kontekst badań znajdziesz w naszym raporcie i przewodniku.

To tylko część zestawienia. Poznaj wszystkie 20 pomysłów.