Sztuka w Ciemno

Dotknij, usłysz, poczuj sztukę

Marzenie:

Stworzenie online oferty kulturalnej dla dorosłych przez Centrum Kultury ZAMEK, która umożliwia odkrywanie sztuki wizualnej za pomocą różnych zmysłów, nie tylko wzroku, zwłaszcza podczas pandemii.

Pomysł:

Rozwój projektu "Sztuka w Ciemno", który oferuje zdalne warsztaty sensoryczne, pozwalające na interakcję z aktualnymi wystawami ZAMKU i zachęcające do odkrywania sztuki w nowy sposób.

Realizacja:

Projekt został zaprojektowany i skonsultowany z interesariuszami oraz grupą docelową podczas warsztatów kreatywnych, skupiając się na podejściu skoncentrowanym na użytkowniku (ang. user-centered design).

Wyzwania i Rozwiązania:

Głównym wyzwaniem było stworzenie oferty dostępnej dla osób niewidomych, niedowidzących oraz tych, którzy chcą doświadczać sztuki różnymi zmysłami. Rozwiązaniem było wykorzystanie narzędzi cyfrowych, takich jak strona internetowa zgodna ze standardem WCAG 2.0, nagrania audio i wideo oparte na storytellingu.

Efekt:

Projekt "Sztuka w Ciemno" odniósł sukces, oferując dostęp do kultury online i zachęcając do odkrywania sztuki w nowy sposób.

Innowacja:

Wykorzystanie asynchronicznych warsztatów i materiałów edukacyjnych, które umożliwiają uczestnictwo w dowolnym tempie i czasie.

Wsparcie Finansowe:

Projekt został dofinansowany z programu NCK Kultura w sieci oraz wkładu własnego Centrum Kultury ZAMEK.

Przyszłość Projektu:

Warsztaty "Sztuka w Ciemno" mają potencjał do bycia wykorzystanymi przez innych animatorów i edukatorów, zarówno online, jak i offline, co przyczynia się do zrównoważonego rozwoju projektu.

Instytucja odpowiedzialna:
Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

Link do dobrej praktyki:
https://sztukawciemno.pl/

Osoba do kontaktu:
Bartek Lis - Kurator Programu Publicznego, Dział Programów Publicznych, Centrum Kultury ZAMEK, pomysłodawca i współtwórca projektu: b.lis@ckzamek.pl