Sztuka w Ciemno

Dotknij, usłysz, poczuj i powąchaj sztukę!

O praktyce

Sztuka w Ciemno to cykl zdalnych warsztatów sensorycznych, które zachęcają do odbioru sztuki, opierając się na zmysłach słuchu, dotyku i węchu. Warsztaty są dostępne online i asynchronicznie, składają się z 14 odcinków (10 audio i 4 wideo) oraz materiałów edukacyjnych.

Historia

Kiedy rozpoczęła się pandemia, Bartek Lis (kierownik Działu Edukacji, odpowiedzialny za edukację osób dorosłych) zaproponował ZAMKOWI stworzenie warsztatów sensorycznych online. Miał on wcześniejsze doświadczenie w organizowaniu stacjonarnych warsztatów sensorycznych i oprowadzaniu po wystawach osób niewidomych i niedowidzących w MWW (Muzeum Współczesne Wrocław, ze współpracowniczką Magdaleną Skowrońską), ale Sztuka w Ciemno była dla niego i dla ZAMKU pierwszym tego typu projektem.

O instytucji

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu jest jedną z największych instytucji kultury w Polsce. ZAMEK to miejsce, gdzie sztuki wizualne, teatr, film, muzyka i literatura przenikają się i uzupełniają. Na program składają się koncerty, spektakle, wystawy plastyczne, spotkania literackie i projekcje filmowe.

Kontekst

Chęć połączenia świata wirtualnego i realnego, oraz stworzenia projektu, który byłby przystępny dla osób niedowidzących lub niesłyszących.

Lokalizacja

zasięg ogólnopolski

Czynniki sukcesu

Głównym celem było stworzenie oferty kulturalnej online dla dorosłych na samym początku pandemii oraz zapoznanie odbiorców z aktualnymi wystawami offline, które miały miejsce w ZAMKU, a także zachęcenie ich do odkrywania sztuki wizualnej innymi zmysłami niż wzrok. Szczegółowa koncepcja projektu wyłoniła się podczas warsztatów kreatywnych z interesariuszami, a także konsultowana była z przedstawicielami grupy docelowej. Zdefiniowaliśmy również:

  • jasno zdefiniowaną grupę docelową
  • podejście skoncentrowane na użytkowniku (koncepcja projektu powstała w ramach warsztatów kreatywnych, a przed przejściem do realizacji została
  • przedstawiona grupie odbiorców do konsultacji),
  • audio i wideo oparte były na narracji wykorzystującej zasady storytellingu, a nie suchego opisu

Odbiorcy docelowi

osoby niewidome i niedowidzące oraz widzące, które chciałyby poznawać sztukę za pomocą różnych zmysłów

Zrównoważony rozwój

warsztaty mają formułę asynchroniczną - oznacza to, że każdy mógł i nadal może brać udział w formie self-paced! Strona spełnia standardy WCAG 2.0. Inni animatorzy i edukatorzy mogą prowadzić podobne warsztaty, zarówno online jak i offline, w oparciu o przygotowane materiały edukacyjne

Narzędzia cyfrowe

Pod względem technologicznym projekt składa się z dość prostych elementów: strony internetowej zgodnej ze standardem WCAG 2.0, nagrań audio i wideo oraz materiałów warsztatowych do pobrania, przygotowanych częściowo przez zespół ZAMEK i zatrudnionych specjalistów.

Finansowanie

Projekt został dofinansowany z programu NCK Kultura w sieci oraz wkładu własnego Centrum Kultury ZAMEK.

Organizacja/Instytucja
Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
Link do dobrej praktyki
https://sztukawciemno.pl/
Addres
ul. Św. Marcina 80/82, 61-809 Poznań, Polska
Osoba do kontaktu
Bartek Lis - Kurator Programu Publicznego, Dział Programów Publicznych, Centrum Kultury ZAMEK, pomysłodawca i współtwórca projektu: b.lis@ckzamek.pl