Multisensoryczny przewodnik wideo we włoskim języku migowym

Muzeum Opera di Santa Maria del Fiore zmienia się

O praktyce

Stworzenie ścieżki po całym kompleksie monumentalnym Katedry i muzeum dostępnej dla osób niesłyszących.

Projekt powstał początkowo jako wideogaleria; aby go zrealizować, nawiązano kontakt pomiędzy osobą, z którą przeprowadzono wywiad, a kilkoma ekspertami z innych muzeów, z których czerpała inspirację (zwłaszcza z Pałacu Książęcego w Urbino, który posiada również ścieżkę dla osób niesłyszących, oraz z Bazyliki San Lorenzo we Florencji).

Z pomocą Alessandry Biagianti ze Stowarzyszenia "Comunico" w regionie Toskanii, specjalizującego się w niepełnosprawności sensorycznej, oraz dzięki pośrednictwu Stowarzyszenia PRISMA, projekt rozpoczyna się od opracowania materiałów dla osób niesłyszących. Muzeum decyduje o tym, czego mają dotyczyć materiały: historyk sztuki i dyrektor artystyczny muzeum tworzą teksty o dziełach sztuki znajdujących się w muzeum, a następnie są one weryfikowane z pomocą dwóch osób niesłyszących, Carlo Dibiase i Valentiny Boni. Pierwszy etap to tylko przegląd tekstów, następnie są one przepisywane i nagrywane na potrzeby treści multimedialnych.

Chociaż były pomysły, aby przetłumaczyć je na BSL lub język międzynarodowy, ostatecznie projekt pozostał tylko w języku włoskim.

O instytucji

Projekt tworzy ścieżkę dostępną dla osób niesłyszących do Muzeum i całego monumentalnego kompleksu Katedry, poprzez przewodnik wideo stworzony przy wsparciu LIS (włoski język migowy), obrazy i interaktywne animacje oraz napisy stworzone przez wyszkolonych opowiadaczy. Treść jest bezpłatna i dostępna na tablecie dostarczonym przez Muzeum oraz w ramach aplikacji #MuseoDuomo, do pobrania zarówno ze sklepów iOS, jak i Android.

Kontekst

W 2016 roku odpowiedzialnemu za dostępność muzeum (czyli osobie, z którą przeprowadzono wywiad) powierzono zadanie zwiększenia dostępności muzeum. Projekt rozpoczął się od skupienia się na osobach niesłyszących i tego, jak stworzyć dla nich sposób na pełne korzystanie z kompleksu

Lokalizacja

Florencja, region Toskania, Włochy

Czynniki sukcesu

Ponieważ Przewodnik dla osób niesłyszących był częścią ogólnej aplikacji kompleksu, nie ma danych na temat liczby użytkowników tylko tego projektu. Od początku realizacji projektu w muzeum przeprowadzono kilka szkoleń dla jego pracowników na temat projektu.

Sukces projektu podkreśla uznanie społeczności głuchych, która umieściła go na oficjalnej liście muzeów dostępnych dla osób głuchych, a także ENS (Krajowy Związek Głuchych) skontaktował się z muzeum.

Ponadto projekt został pochwalony przez niesłyszących odwiedzających muzeum.

Docelowa grupa odbiorców

Osoby z zaburzeniami zmysłu słuchu

Trwałość

Ponieważ jest to projekt, który tworzy dostępność do sztuki i przy stałym budżecie, jest on zarówno społecznie, jak i ekonomicznie zrównoważony.

Jest to projekt, który może być replikowany, biorąc pod uwagę, że wysiłek ekonomiczny nie był ogromny, i że w rzeczywistości może być również replikowany przy niższym budżecie (np. filmy mogą być kręcone inną i tańszą technologią). Przy powielaniu ważne jest zaangażowanie grupy docelowej, aby stworzyć produkt, który będzie dla niej przydatny, oraz pomoc ekspertów w tej dziedzinie, którzy już pracowali z grupą docelową i ewentualnie przy podobnych projektach.

Narzędzia cyfrowe

Zastosowane narzędzia technologiczne nie wymagają szczególnych umiejętności, ponieważ innowacja nie polega na samej technologii, ale na jej wykorzystaniu w innowacyjny sposób w celu stworzenia dostępności dla osób z zaburzeniami słuchu.

Finansowanie

Projekt został w całości sfinansowany wewnętrznie; na realizację przyznany i stały budżet wynosił 10.000 euro, następnie na innowację w 2018 roku przyznany budżet wynosił 2.500 euro.

Plany

Rozszerzenie na inne języki migowe, dotychczas dostępne tylko w LIS (Włoski Język Migowy)