Multisensoryczny przewodnik wideo we włoskim języku migowym

Ścieżką dostępności

Marzenie:
Projekt miał na celu stworzenie ścieżki dostępnej dla osób niesłyszących, umożliwiając im pełne doświadczenie kulturowe i edukacyjne, co stanowiło krok w kierunku większej inkluzywności i dostępności dla muzeum.

Pomysł:
Inicjatywa rozpoczęła się jako galeria wideo zainspirowana podobnymi projektami w innych muzeach. Kluczowym elementem było wykorzystanie LIS (włoskiego języka migowego) oraz interaktywnych narzędzi, aby stworzyć przystępną i angażującą ścieżkę edukacyjną.

Realizacja:
Projekt rozpoczął się od opracowania materiałów dla osób niesłyszących przy współpracy z ekspertami i osobami niesłyszącymi. Materiały te zostały następnie przekształcone w przewodnik wideo z LIS, obrazy, interaktywne animacje i napisy, tworząc kompleksową ścieżkę dostępną dla osób niesłyszących.

Wyzwania i Rozwiązania:
Jednym z wyzwań było stworzenie treści, które byłyby zarówno wiarygodne merytorycznie, jak i dostępne dla osób niesłyszących. Rozwiązaniem było zaangażowanie specjalistów i bezpośrednich odbiorców w proces tworzenia, co zapewniło, że materiały są zarówno dokładne, jak i użyteczne.

Efekt:
Projekt zaowocował stworzeniem przewodnika wideo z LIS, obrazów, interaktywnych animacji i napisów, które razem tworzą kompleksową ścieżkę dostępną dla osób niesłyszących. Treści są bezpłatne i dostępne zarówno na tablecie dostarczonym przez muzeum, jak i w aplikacji #MuseoDuomo.

Innowacja:
Wykorzystanie narzędzi cyfrowych, takich jak aplikacje, interaktywne animacje i wideo w LIS, stanowi innowacyjne podejście do edukacji i dostępności. Projekt pokazuje, jak technologia może służyć włączaniu społecznemu i kulturowemu.

Wsparcie Finansowe:
Projekt został sfinansowany wewnętrznie z budżetu wynoszącego 10.000 euro, a następnie dodatkowo 2.500 euro na innowacje w 2018 roku, co świadczy o zaangażowaniu instytucji w budowanie swojej cyfrowej obecności.

Przyszłość Projektu:
Planowane jest rozszerzenie projektu na inne języki migowe, aby uczynić go jeszcze bardziej dostępnym na międzynarodowym poziomie. Projekt może być również replikowany w innych instytucjach, biorąc pod uwagę jego społeczne i ekonomiczne zrównoważenie.

Instytucja odpowiedzialna:

Museo Opera di Santa Maria del Fiore, Włochy

Via della Canonica, 1 - 50122 - Firenze - Telefono: +39 055 2302885

https://duomo.firenze.it/it/scopri/museo-dell-opera-del-duomo

Osoba do kontaktu: