Wielojęzyczna wirtualna wycieczka

Przez Historię Online

Marzenie:
Projekt w Turynie miał na celu stworzenie wirtualnej wycieczki, która pozwoliłaby ludziom na całym świecie cieszyć się zawartością muzeum, nawet w obliczu ograniczeń związanych z pandemią. Marzeniem było zaoferowanie immersyjnego doświadczenia, które przekracza granice fizyczne i umożliwia dostęp do kultury niezależnie od miejsca pobytu.

Pomysł:
Pomysł narodził się z wcześniejszych doświadczeń muzeum w pracy z technologią 3D i współpracy ze studentami Politechniki w Turynie. Wirtualna wycieczka miała umożliwić zwiedzanie sal wystawowych i eksponatów z dowolnego urządzenia, wykorzystując umiejętności profesjonalnych fotografów muzeum i oprogramowanie 3D.

Realizacja:
Projekt został zrealizowany przez zespół fotografów we współpracy z kuratorami muzeum. Skupiono się na dwóch głównych salach, tworząc treści multimedialne dostępne w wielu językach. Wirtualna wycieczka została zainaugurowana poprzez wirtualną prezentację dla prasy i promocję w mediach społecznościowych.

Wyzwania i Rozwiązania:
Głównym wyzwaniem było stworzenie wciągającej i edukacyjnej wycieczki przy ograniczonym budżecie. Rozwiązaniem było wykorzystanie umiejętności już zatrudnionych pracowników do tłumaczeń i adaptacji treści oraz ponowne wykorzystanie materiałów z innych projektów. Wiedza specjalistyczna fotografów i kuratorów była kluczowa w realizacji projektu.

Efekt:
Wirtualna wycieczka stała się dostępna dla szerokiej publiczności, oferując dostęp do dwóch najważniejszych sal wystawowych kolekcji. Umożliwiła zwiedzanie muzeum osobom, które nie mogą fizycznie odwiedzić Turynu, w tym osobom starszym, niepełnosprawnym i nieznającym języka.

Innowacja:
Projekt wykorzystał innowacyjne podejście, łącząc profesjonalną fotografię z technologią 3D, aby stworzyć immersyjne doświadczenie online. Dodatkowo planowane jest stworzenie adaptacji wycieczki dla dzieci, wzbogaconej o elementy gry wideo.

Wsparcie Finansowe:
Projekt został sfinansowany wyłącznie przez Muzeum Egipskie w Turynie z budżetem około 5000 euro, co pokazuje, że innowacyjne rozwiązania są możliwe nawet przy ograniczonych zasobach.

Przyszłość Projektu:
Muzeum planuje kontynuować rozwijanie swojej obecności cyfrowej, wykorzystując doświadczenia zdobyte podczas pandemii. Prace nad adaptacją wycieczki dla dzieci i integracją z grą wideo są już w toku, co świadczy o długoterminowym zaangażowaniu w projekt i jego potencjale rozwoju.