PARTNERZY

Partnerstwo wspierające

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
Jedna z największych instytucji kultury w Polsce, oferująca 2 500 wydarzeń rocznie w różnych dziedzinach sztuki. Program łączy tradycyjne formy z nowatorskimi eksperymentami. W ramach instytucji działa Dział Programów Społecznych, skupiający się na animacji społecznej i edukacji z naciskiem na inkluzję. CK ZAMEK angażuje się też w projekty z lokalną społecznością.
Centrum "Łowicka"
Organizujemy koncerty, recitale, małe formy teatralne, spotkania literackie, panele dyskusyjne–aktualności, historia, filozofia, wykłady, przeglądy i festiwale, wystawy, warsztaty, jarmarki, zajęcia dla najmłodszych, młodzieży, dorosłych i seniorów. Do współpracy zapraszamy wybitnych profesjonalistów, wspieramy także amatorów. Jesteśmy miejscem dyskusji, otwartym na wszelkie inicjatywy i odkrywanie dotąd nieznanych nam tematów.
Fundacja Ośrodek Karta
Organizacja prowadzi działania na rzecz dokumentowania i upowszechniania historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX w. Jako jedyna w Polsce od lat przedstawia historię z perspektywy jednostki: publikuje wspomnienia, dzienniki, listy, dokumenty, archiwalne fotografie. Popularyzuje historię, angażując kilka pokoleń czytelników, ukazuje jej wpływ na teraźniejsze procesy społeczne i inicjuje dyskurs publiczny.
Galeria Labirynt
To nowoczesna instytucja skupiona na sztuce i sprawach społecznych. Reagujemy na zmieniającą się rzeczywistość artystyczną i społeczną, odkrywając najciekawsze zjawiska i konteksty sztuki najnowszej. Nasza misja to tworzenie instytucji bez barier, gdzie każda osoba, niezależnie od pochodzenia, wieku, orientacji seksualnej czy sprawności, czuje się mile widziana i zaangażowana.
Instytut Kultury Miejskiej
Od 2008 r. tworzy wydarzenia w przestrzeni miejskiej, bada zmiany w kulturze, inspiruje do działania oraz wspiera sektor kultury w Gdańsku i regionie. Instytucja działa dla i z mieszkańcami dzielnic Gdańska. Zaprasza na tematyczne wykłady, cykle filmowe, kameralne koncerty, szkolenia. Organizuje festiwale, akcje miejskie i spacery z przewodnikami, prowadzi badania w Obserwatorium Kultury i wydaje książki.
Mazowiecki Instytut Kultury
Organizatorem MIK jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. To nowoczesny ośrodek edukacji kulturalnej i badań. Integruje działania animacyjne oraz realizuje zadania instytucji artystycznej. Analizuje procesy zachodzące w kulturze na Mazowszu, opracowuje diagnozy i rekomendacje, buduje bazę szkoleniową dla praktyków i animatorów kultury. Ponadto promuje i realizuje projekty prezentujące zjawiska artystyczne w niemal wszystkich dziedzinach sztuki.
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie
Instytucja kulturalna, która oferuje mieszkańcom dostęp do bogatej bazy książek, audiobooków i czasopism. Biblioteka organizuje także spotkania autorskie, wykłady, wystawy i zajęcia dla dzieci i młodzieży, wpisując się w życie kulturalne i edukacyjne miasta.
Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury
Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury to pierwsze w Polsce studia menedżerskie dla artystów prowadzone przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego od 2002 roku – jedną z najlepszych uczelni biznesowych na świecie. Wyróżnia je nowatorski program studiów ściśle dopasowany do potrzeb artystów i ludzi kultury. Więcej na: www.animatorzykultury.edu.pl, www.wz.uw.edu.pl
Scena Robocza
Społeczne Miejsce Kultury SCENA ROBOCZA to unikatowy projekt, którego osią i głównym zadaniem jest tworzenie regularnej sceny dla teatrów i artystów niezależnych. Ideą leżącą u podstaw przedsięwzięcia była konsolidacja poznańskiego offu – spotkanie różnorodnych (czasem sprzecznych) modeli pracy, wizji praktyk artystycznych, warsztatów, estetyk oraz pomysłów na rolę teatru.
Staromiejski Dom kultury
Interdyscyplinarna instytucja kultury wspierającą rozwój warszawskich domów kultury, centrum edukacji, animacji i promocji stołecznych animatorek i animatorów kultury, edukatorek i edukatorów, artystek i artystów, aktywistek i aktywistów.
Warsztat Kultury w Lublinie
To miejsce, które przez cały rok zaprasza dzieci i dorosłych na różnorodne warsztaty, pokazy kinowe, koncerty i spotkania. Znajdziecie je w Lublinie na Grodzkiej 5a i 7, a także w Zaułku Hartwigów. Zespół Warsztatów odpowiedzialny jest przede wszystkim za 4 największe w Lublinie festiwale plenerowe: Noc Kultury, Wschód Kultury – Inne Brzmienia, Carnaval Sztukmistrzów oraz Festiwal Re:tradycja – Jarmark Jagielloński.
Eufemia
Eufemia to stowarzyszenie kulturalne zajmujące się promocją społeczną. Głównym celem organizacji są projekty kulturalne i artystyczne, promujące kreatywne uczenie się, zrównoważony rozwój i poszerzanie umiejętności cyfrowych.
Biblioteka miejska w A Coruña
Las Bibliotecas Municipais da Coruña to publiczne centra informacji i promocji czytelnictwa, które przyczyniają się do wyrównywania szans i w społeczności miasta A Coruña.
Fundacja Luis Seoane
Fundacja Luisa Seoane została założona w 1996 roku przez Radę Miasta A Coruña. Wdowa po artyście, María Elvira Fernández López, chciała mieć miejsce, które skupiałoby się na studiowaniu twórczości Seoane i w tym celu przekazała listy i inne dokumenty. Przekazano też kolekcję sztuki, która obejmowała ponad dwieście obrazów olejnych, wszystkie opublikowane prace oraz ponad tysiąc rysunków i szkiców.
Looking for Art
Looking for Art to firma zarządzana przez zespół kreatywnych twórców, zajmująca się rozpowszechnianiem sztuki współczesnej w celu promowania wschodzących artystów. Jej celem jest regeneracja spójności społecznej i równości, ochrona wolności myśli, zwiększenie dziedzictwa kulturowego i pomoc w rozwoju etycznej gospodarki.
Muzeum MUSE
MUSE to muzeum poświęcone nauce i przyrodzie, oferujące szeroką gamę wystaw i zajęć edukacyjnych i rozrywkowych dla odwiedzających w każdym wieku. Budynek muzeum został zaprojektowany przez architekta Renzo Piano. Głównym celem MUSE jest promowanie zrozumienia i docenienia nauki, przyrody i środowiska poprzez interaktywne i angażujące doświadczenia.

Patronat i Matronat

Centrum Cyfrowe
Troszczy się o społeczny wymiar transformacji cyfrowej. Wspólnie z ekspertkami i praktykami otwartymi na zmianę tworzymy przestrzeń dla nowych idei, rozwoju umiejętności i narzędzi. W Pracowni Otwierania Kultury wspieramy instytucje kultury w prowadzeniu projektów digitalizacyjnych i tworzeniu narzędzi cyfrowych.
Czwórka Polskie Radio
Antena nadająca w systemie DAB+ oraz w internecie, oferująca ambitny program dla słuchaczy, którzy cenią oryginalne autorskie audycje i dobrą muzykę. Swoim słuchaczom proponuje wyselekcjonowane, różnorodne brzmienia. Czwórka jest interaktywnym medium, które łączy i moderuje społeczność słuchaczy, po to, by zrobić coś wspólnie – od inicjatyw obywatelskich po współtworzenie programu. Zapraszamy na portal czworka.online.
EBIB
Portal EBIB jest tworzony od 1999 r. przez bibliotekarzy dla bibliotekarzy oraz specjalistów informacji. W jego skład wchodzą: biuletyn EBIB, strona aktualności oraz serwisy takie jak np. praca, konferencje, wydawnictwa. Portal jest utrzymywany i redagowany przez niezależne Stowarzyszenie EBIB , które tworzą bibliotekarze z bibliotek różnego typu, rozsianych po całej Polsce. Stowarzyszenie jest organizacją non profit.
Fundacja Photon
Działa w sektorze innowacji i nowych technologii, łącząc działalność kulturalną z nowymi technologiami, mediami cyfrowymi i digital design. Jest producentem innowacyjnych projektów VR/AR/XR, realizuje prezentacje, pokazy, wystawy, rezydencje artystyczne, wizyty studyjne i międzynarodową współpracę artystyczną. Jest oficjalnym organizatorem Patchlab Digital Art Festival w Krakowie. Należy też do międzynarodowej sieci AVnode.
Koalicja Otwartej Edukacji
Misją KOED jest wspieranie tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych, naukowych i kultury oraz promowanie związanych z nimi dobrych praktyk i narzędzi. KOED to porozumienie organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Wierzymy, że wiedza jest dobrem publicznym i wszyscy powinni móc swobodnie z niej korzystać.
Otwarte Zasoby
Blog i newsletter o cyfrowej edukacji prowadzony przez Kamila Śliwowskiego. Znajdziesz tu porady, skąd brać darmowe (i legalne) do wykorzystania zdjęcia, muzykę, filmy.
Sektor 3.0
To przedsięwzięcie, które wspiera transformację cyfrową i wykorzystywanie nowych technologii w działaniach społecznie użytecznych. Program Sektor 3.0 jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W 2018 roku został wyróżniony przez Komisję Europejską w ramach „European Digital Skills Award”!
Stowarzyszenie Wikimedia Polska
Organizacja non-profit, zajmującą się rozwojem polskiej Wikipedii. Wspieramy wolontariuszy i wolontariuszki, którzy codziennie tworzą treści, a także zachęcamy nowe osoby, organizacje i instytucje do włączania się w upowszechnianie wiedzy. Polskojęzyczna Wikipedia (https://pl.wikipedia.org) jest jedną z 321 wersji językowych, a zarazem jedenastą największą pod kątem liczby artykułów!
Greckie Muzeum Informatyki
Hellenic IT Museum® to jedyne muzeum IT w Europie Południowo-Wschodniej, rozpoczęło swoją działalność w 2008 r., a od 2012 r. muzeum jest pierwszą oficjalną grecką organizacją, która prezentuje wyłącznie oś czasu historii IT od 1970 r. do połowy lat 90.
Muzeum Angelos Sikelianosa
Muzeum Angelosa Sikelianosa to wyjątkowe muzeum, które nie tylko eksponuje pamiątki po poecie, ale także sprawia, że odwiedzający podróżuje do każdego aspektu jego życia i pracy poprzez pionierskie podejście architektoniczne i muzealne i pracę grupy wybitnych naukowców.
Muzeum archeologiczne w Salonikach
Muzeum Archeologiczne w Salonikach jest jednym z największych muzeów w Grecji i centralnym muzeum północnej Grecji. Wszyscy odwiedzający mogą zapoznać się z jego unikalnymi kolekcjami starożytnych artefaktów, a także bogatą i otwartą działalnością kulturalną.
Muzeum Historii Naturalnej w Amarousiou
Muzeum Historii Naturalnej Gminy Amarousiou, założone w 1998 roku, jest jednym z największych muzeów w Grecji pod względem liczby i kompletności eksponatów, z których większość pochodzi z osobistej kolekcji zmarłego Xenophona Yataganasa.
Muzeum historyczne na Krecie
Muzeum Historyczne Krety zostało założone i jest prowadzone przez Towarzystwo Kreteńskich Studiów Historycznych w celu zachowania i zaprezentowania dziedzictwa kulturowego Krety od czasów bizantyjskich do współczesności. Cel ten został osiągnięty stopniowo, poprzez gromadzenie, zakup i darowizny artefaktów, wraz z artefaktami długoterminowo wypożyczonymi z Ministerstwa Kultury.