OUR PARTNERS

Associated partners

Scena Robocza
Poznańska organizacja, która zajmuje się promowaniem i rozwijaniem kultury oraz sztuki w Polsce. W ramach swoich działań stawia na innowacyjne i eksperymentalne podejście do sztuki, organizuje wydarzenia kulturalne, tworzy regularną scenę dla teatrów i artystów niezależnych, konsoliduje poznański off. Jest twórcą ,,Dzieci Saturna” jednego z 5 najlepszych działań kulturalnych online wg naszego raportu.
ZAMEK Cultural Center
Instytucja kultury, która rocznie organizuje tysiące wydarzeń z różnych dziedzin sztuki. Oprócz sprawdzonych form wyrazu, prowadzi też eksperymenty artystyczne oraz program rezydencji artystycznych. CK ZAMEK skupia się także na edukacji i współpracy z lokalnym otoczeniem oraz refleksji na temat przeszłości. Kładzie nacisk na społeczny kontekst prowadzonej działalności. W CK Zamek powstały warsztaty ,,Sztuka w ciemności".
Biblioteka miejska w A Coruña
Las Bibliotecas Municipais da Coruña to publiczne centra informacji i promocji czytelnictwa, które przyczyniają się do wyrównywania szans i w społeczności miasta A Coruña.
Fundacja Luis Seoane
Fundacja Luisa Seoane została założona w 1996 roku przez Radę Miasta A Coruña. Wdowa po artyście, María Elvira Fernández López, chciała mieć miejsce, które skupiałoby się na studiowaniu twórczości Seoane i w tym celu przekazała listy i inne dokumenty. Przekazano też kolekcję sztuki, która obejmowała ponad dwieście obrazów olejnych, wszystkie opublikowane prace oraz ponad tysiąc rysunków i szkiców.
Centrum Łowicka
Nowoczesne centrum kultury i edukacji w Warszawie, które łączy tradycję z nowoczesnością. Jest znane z dużych koncertów, wystaw i wydarzeń kulturalnych, a także prowadzi bogatą działalność edukacyjną. Oferuje zajęcia stałe dla wszystkich grup wiekowych, a także wspiera grupy defaworyzowane, organizując dla nich bale i imprezy artystyczne.
Mazowiecki Instytut Kultury
Nowoczesny ośrodek edukacji kulturalnej i badań, integrujący działania animacyjne, promujący wybitne zjawiska artystyczne. Mazowiecki Instytut Kultury jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie
Instytucja kulturalna, która oferuje mieszkańcom dostęp do bogatej bazy książek, audiobooków i czasopism. Biblioteka organizuje także spotkania autorskie, wykłady, wystawy i zajęcia dla dzieci i młodzieży, wpisując się w życie kulturalne i edukacyjne miasta.
Instytut Kultury Miejskiej
instytucja kulturalna, którą żywo interesuje kultura otwarta, nowoczesna. Związana z Gdańskiem i jego dzielnicami, dostępna dla mieszkańców i współtworzona razem z nimi. Instytut wspiera sektor kultury w Gdańsku i regionie, tworzy wydarzenia w przestrzeni miejskiej, inspiruje do działania oraz bada zmiany w kulturze.
Warsztaty Kultury
Instytucja, która propaguje ,,kulturę czynną", tworzy nowoczesne wydarzenia interdyscyplinarne i interaktywne. Pracuje z instytucjami i artystami z Polski i świata. Wykorzystuje nowe technologie dla edukacji kulturalnej. Organizuje cztery największe festiwale kulturalne w Lublinie, wpisujące się w historię i tradycje miasta.
Galeria Labirynt
Lubelska instytucja kultury współczesnej. Galeria organizuje wystawy, spotkania autorskie, filmy, dyskusje, a także oferuje warsztaty i czytelnię. Misją Labiryntu jest podążanie za pulsem sztuki najnowszej oraz tworzenie instytucji bez barier, w tym zapewnienie dostępności dla wszystkich osób.
PSM Art
Podyplomowe Studia Menadżerskie dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury prowadzone na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Greckie Muzeum Informatyki
Hellenic IT Museum® to jedyne muzeum IT w Europie Południowo-Wschodniej, rozpoczęło swoją działalność w 2008 r., a od 2012 r. muzeum jest pierwszą oficjalną grecką organizacją, która prezentuje wyłącznie oś czasu historii IT od 1970 r. do połowy lat 90.
Muzeum Historii Naturalnej w Amarousiou
Muzeum Historii Naturalnej Gminy Amarousiou, założone w 1998 roku, jest jednym z największych muzeów w Grecji pod względem liczby i kompletności eksponatów, z których większość pochodzi z osobistej kolekcji zmarłego Xenophona Yataganasa.
Muzeum historyczne na Krecie
Muzeum Historyczne Krety zostało założone i jest prowadzone przez Towarzystwo Kreteńskich Studiów Historycznych w celu zachowania i zaprezentowania dziedzictwa kulturowego Krety od czasów bizantyjskich do współczesności. Cel ten został osiągnięty stopniowo, poprzez gromadzenie, zakup i darowizny artefaktów, wraz z artefaktami długoterminowo wypożyczonymi z Ministerstwa Kultury.
Muzeum archeologiczne w Salonikach
Muzeum Archeologiczne w Salonikach jest jednym z największych muzeów w Grecji i centralnym muzeum północnej Grecji. Wszyscy odwiedzający mogą zapoznać się z jego unikalnymi kolekcjami starożytnych artefaktów, a także bogatą i otwartą działalnością kulturalną.
Muzeum Angelos Sikelianosa
Muzeum Angelosa Sikelianosa to wyjątkowe muzeum, które nie tylko eksponuje pamiątki po poecie, ale także sprawia, że odwiedzający podróżuje do każdego aspektu jego życia i pracy poprzez pionierskie podejście architektoniczne i muzealne i pracę grupy wybitnych naukowców.

External partners

The Photon Foundation

Fundacja Photon is a Krakow-based organization that supports contemporary culture and digital art. They organize shows, exhibitions, artistic residency programs, and facilitate international artistic collaborations. They are the official organizers of the Patchlab Digital Art Festival in Krakow and are members of the international AVnode network that brings together artists and events showcasing contemporary audiovisual art.