Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Η Ομάδα του Mobile Culture

Το Mobile Culture είναι το όνομα του έργου στρατηγικής σύμπραξης που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το έργο είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ 4 διεθνών οργανισμών: (Πολωνία), Clictic (Ισπανία), Roes Cooperativa (Ελλάδα) και Escape4Change (Ιταλία).

Culture Shock
Paulina Jędrzejewska
Συνιδρυτής του ιδρύματος Culture Shock Foundation και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. Κοινωνιολόγος, πολιτισμικός ανθρωπολόγος, εκπαιδευτικός, μέντορας, προπονήτρια και συντονίστρια ομαδικών διαδικασιών. Ειδική σε θέματα κινητής τηλεφωνίας και νέας τεχνολογίας, επαγγελματίας στην πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης. Ερευνήτρια, συγγραφέας δημοσιεύσεων και εκπαιδευτικού υλικού.
Noemi Gryczko
Sociologist, manager, and certified learning experience designer (LXD). She helps educators and entrepreneurs to innovate and design more effective and engaging learning experiences online and during events. Noemi is also a lecturer at the University of Warsaw where she helps academics use technology in the classroom better. Get to know Noemi here: http://www.noemigryczko.com/en/
Sylwia Żółkiewska
Designer, cultural animator, educator and lecturer, expert in new technologies for culture and education. Helps Polish institutions and organizations in designing digital products (e-courses, games, mobile apps, websites, multimedia). Is currently focusing on digital research for her dissertation in Polish-Japanese Academy of Technology. Get to know Sylwia here: http://www.zolkiewska.pl
Olga Perzyna
Social media specialist with experience in media and PR. Polish philologist and cultural studies expert with a passion for art and manual work. In love with the idea of circular economy. Polish philologist, cultural studies specialist and art therapist by training.
Wacław Marat
Graduate of the Illustration Studio and the Multimedia Artistic Creation Studio at the Academy of Fine Arts in Warsaw in 2015, his works were shown with honors, among others, at the Debut Film Festival in Koszalin, Young and Film or at the group exhibition at the Zachęta Gallery in Warsaw.
Maciej Turczyniak
Archaeologist by education, programmer by passion and profession. For many years associated with non-governmental organizations in the field of culture. Enthusiast of Open Source ideas. In between programming he deals with digital retouching and preparing photos for print.
Karolina Pyzik
Professionally related to international development within non-formal education project. Psychologist and slavic languages philologist by education. Working as UX designer, DT moderator and trainer. Fan of critical thinking and effective altruism in spare time experimenting with veganism.
Clictic
Miguel Caneda
Διαχειριστής έργων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη μαθημάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη και στην χρήση παιδαγωγικών μέσων μη τυπικής εκπαίδευσης. Θεματικές ενότητες ενασχόλησης: συναισθηματική νοημοσύνη, άτυπη εκπαίδευση, διαχείριση του άγχους, ψηφιοποίηση, μικτή εκπαίδευση, εκπαίδευση για εκπαιδευτές και επιχειρηματικότητα, μεταξύ άλλων.
Oksana Shamonova
Non-formal education projects manager, trainer, and communication specialist. She holds two degrees - in Journalism and Sustainable Management. Her specialization is the creation and development of educational, cultural and ecological projects. She is passionate about the diversity and cultural uniqueness of every society.
Roes Coop
Νίκος Αποστολίδης
Με σπουδές μηχανολόγου μηχανικού και επιχειρηματικό πνεύμα, όταν δεν παρέχει λύσεις για υδραυλικές εγκαταστάσεις, αγωνίζεται για την κλιματική αλλαγή. Πράσινος ακτιβιστής και παθιασμένος με το περιβάλλον είναι ο συντονιστής του κινήματος Save Your Hood στην περιοχή του τις Σέρρες.
Giannis Parastatidis
He has been involved in many national and international conferences and projects, representing student organisations on various key policy areas. Has expertise on EU Higher Education and Youth policies, as he was twice the delegate of the European Youth Forum towards the EU Youth Dialogue.
Ilias Giannopoulos
Social entrepreneur. His studies on Computer Science give him the opportunity to do his job with the great support of technology making things faster and more efficient. He has 4 years of experience in the field of EU projects, directing 2 companies creating learning opportunities for young people and adults as well as he’s managing numerous long scale projects.
Escape4Change
Martina Tonarelli
Διαχειριστής έργων, υπεύθυνος συντονισμού και βελτιστοποίησης για το Escape4Change. Αποφοίτησε με άριστα από το DAMS του Πανεπιστημίου Roma Tre, με ειδίκευση στην οργάνωση και διαχείριση πολιτιστικών και θεατρικών εκδηλώσεων, με εξειδίκευση στην υποκριτική και στις τεχνικές μάθησης με βάση το παιχνίδι.
Carlotta Pavese
Game and escape room designer, Degree in Ancient Literature, many years of experience in national and international volunteering, experience in the management of recreational events for local and international contexts, expert in no-formal education and game based learning techniques.
Emilia Albonico
Project designer, Master's degree in Clinical and Community Psychology. Many years of experience in writing and managing projects at national and European level in the social and non-profit field and facilitator in non-formal education activities.
Euroform (partner till April 2022)
Claudia Esposito
Κατέχει πτυχίο Γλώσσας και Πολιτισμών για τη Διεθνή Επικοινωνία και Συνεργασία και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον σχεδιασμό έργων της ΕΕ. Έχει εμπειρία στη διεθνή κινητικότητα και τη μη τυπική εκπαίδευση μέσω του προγράμματος Erasmus+ και στο σχεδιασμό μαθημάτων κατάρτισης στο πλαίσιο έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.