Zdigitalizowana Kolekcja P.Guggenheim

Kolekcja Peggy Guggenheim przychodzi do Ciebie

Marzenie:
Celem Peggy Guggenheim Collection było przekształcenie ich obecności online z dodatkowego wsparcia dla działań stacjonarnych w główną platformę interakcji i promocji. Pandemia stała się impulsem do odświeżenia i rozbudowy oferty cyfrowej, aby dotrzeć do szerszej publiczności i promować dziedzictwo kulturowe.

Pomysł:
Muzeum zdecydowało się na adaptację istniejących działań oraz wprowadzenie nowych inicjatyw online. Wśród nich były "Art Talks" - krótkie wypowiedzi stażystów oraz "Dzień Dziecka" - zajęcia dla dzieci, które stały się tutorialami online. Dodatkowo stworzono harmonogram regularnych działań, takich jak quizy o sztuce i czytanie autobiografii Peggy Guggenheim.

Realizacja:
Projekt został zrealizowany dzięki zaangażowaniu zespołu muzeum, w tym social media managera i stażystów. Wykorzystano narzędzia cyfrowe, aby stworzyć atrakcyjne wizualnie i angażujące treści, które były regularnie publikowane na kanałach mediów społecznościowych muzeum.

Wyzwania i Rozwiązania:
Wyzwaniem było utrzymanie zaangażowania publiczności w czasie, gdy dostęp do muzeum był ograniczony. Rozwiązaniem okazało się wykorzystanie mediów społecznościowych i innych platform online do regularnego publikowania treści, które były zarówno edukacyjne, jak i rozrywkowe.

Efekt:
Efektem było znaczące zwiększenie aktywności online galerii, z ponad jedną treścią publikowaną każdego dnia. Działania te przyczyniły się do zwiększenia rozpoznawalności miejsca i promocji jego zawartości wśród szerszej publiczności.

Innowacja:
Innowacyjność projektu polegała na wykorzystaniu różnorodnych formatów cyfrowych i mediów społecznościowych do angażowania publiczności. Adaptacja tradycyjnych działań do formatu online oraz wprowadzenie nowych, regularnych wydarzeń stworzyło rozpoznawalny wzorzec, który przyciągnął widzów.

Wsparcie Finansowe:
Projekt był finansowany wyłącznie z zasobów własnych Peggy Guggenheim Collection.

Przyszłość Projektu:
Peggy Guggenheim Collection planuje kontynuować rozwijanie swoich działań online, wykorzystując doświadczenia zdobyte podczas pandemii. Planowane są dalsze aktualizacje i rozwój nowych treści i funkcjonalności, aby utrzymać zaangażowanie i zainteresowanie publiczności.