ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Εδώ θα βρείτε...

... εφαρμόσιμα παραδείγματα διαδικτυακών πολιτιστικών δραστηριοτήτων και χρήσιμων ψηφιακών εργαλείων από 4 χώρες-εταίρους, με βάση την έρευνά μας. Σας ενθαρρύνουμε να εφαρμόσετε τις πρακτικές στις δικές σας στρατηγικές και στα περιβάλλοντα των οργανισμών σας. Κάθε πρακτική στηρίζεται σε μια διαφορετική πολιτιστική πραγματικότητα και συνθήκες, οι οποίες προσφέρουν μια νέα προοπτική και μια φρέσκια ματιά σε μια διαδικασία ανάπτυξης.

Οι καλές πρακτικές συγκεντρώνουν ένα σύνολο δραστηριοτήτων και εμπειριών σχετικά με το συνδυασμό της τέχνης, του πολιτισμού και των νέων τεχνολογιών στη μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων. Επιθυμούμε να απεικονίσουμε το πλαίσιο και τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα εταίρο, γύρω από τα παραδείγματα που συλλέγονται εδώ.

Κάθε εταίρος του Mobile Culture πήρε συνέντευξη από πέντε πολιτιστικούς φορείς (μουσεία, γκαλερί τέχνης, συλλογές κ.λπ.) που έχουν ήδη εφαρμόσει μια βέλτιστη πρακτική συνδυασμού πολιτισμού και νέας τεχνολογίας, καθώς και από τρεις ειδικούς επί του θέματος. Στο σύνολο υπάρχουν 20 βέλτιστες πρακτικές και 12 ειδικοί.

Μπορείτε να μάθετε πώς δημιουργήθηκαν οι συγκεκριμένες ιδέες, πώς υλοποιήθηκαν, τις προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν και τη δυνατότητα μεταφοράς τους.

Πειραματιστείτε ελεύθερα με τις ιδέες που παρουσιάζονται!