ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ

Κατεβάστε δωρεάν τον Οδηγό σε έκδοση PDF! Παρακάτω θα βρείτε τα βασικά αποσπάσματα της δημοσίευσης.

Αντλήστε ιδέες από την Πολωνία, Ισπανία, Ιταλία και την Ελλάδα για να σχεδιάσετε διαδικτυακές πολιτιστικές δραστηριότητες για ενήλικες.

Η έκθεση και ο οδηγός που αναλύει τις καλύτερες διαδικτυακές πολιτιστικές δραστηριότητες για ενήλικες δημιουργήθηκε για αρκετούς λόγους. Πρώτον, για να συγκεντρώσει τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές στον τομέα της μη τυπικής πολιτιστικής εκπαίδευσης για ενήλικες, για να δείξει πώς η τέχνη, ο πολιτισμός και οι νέες τεχνολογίες αλληλοδιαπλέκονται και αλληλοσυμπληρώνονται στην πολιτιστική εκπαίδευση.

Δεύτερον, για να αναδείξει τη διαδικασία δημιουργίας πολύτιμων πολιτιστικών δραστηριοτήτων για υο ενήλικο κοινό (ιδίως για όσους έχουν λιγότερες ευκαιρίες), δίνοντας το πλαίσιο και μοιράζοντας εμπειρίες από πολωνικά, ιταλικά, ελληνικά και ισπανικά πολιτιστικά ιδρύματα.

Τρίτον, να συγκεντρώσουμε και να παρουσιάσουμε στους συναδέλφους μας πολιτιστικούς εμψυχωτές και εκπαιδευτικούς μια γκάμα εκπαιδευτικών πόρων: ψηφιακά εργαλεία, μεθοδολογίες κ.λπ. με βάση τις πιο πολύτιμες πρακτικές και συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες από τις χώρες εταίρους.

Ελπίζουμε ότι αυτή η έκδοση θα τους εμπνεύσει να δημιουργήσουν πιο καινοτόμες, φιλικές προς τον χρήστη και χωρίς αποκλεισμούς πολιτιστικές δραστηριότητες.

Στην έρευνά μας καταφέραμε να εντοπίσουμε τους κύριους παράγοντες επιτυχίας των δημιουργικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων για ενήλικες:

- το άνοιγμα των ατόμων και των ιδρυμάτων στον πειραματισμό,

- το πάθος και η δέσμευση όσων δημιουργούν και υλοποιούν τη δραστηριότητα,
η απόκτηση εμπειρίας ως συμμετέχων πριν από την έναρξη της δημιουργίας και υλοποίησης της δραστηριότητας,

- βαθιά γνώση της ομάδας-στόχου και των πρακτικών της σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, των συνθηκών υπό τις οποίες τις χρησιμοποιεί,

- συμμετοχική προσέγγιση - πρόσκληση του κοινού στη δημιουργία της ιδέας και την υλοποίηση της δραστηριότητας,

- δημιουργία εμπειριών χωρίς αποκλεισμούς, προσβάσιμων σε άτομα με ευρύ φάσμα ικανοτήτων και αναπηριών (καθολικός σχεδιασμός),

- κατανόηση των διαφορών μεταξύ διαδικτυακών και μη διαδικτυακών δραστηριοτήτων, αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει το διαδίκτυο προσπαθώντας ταυτόχρονα να εμπλέξει όλες τις αισθήσεις,

- διεπιστημονική νοοτροπία και προσέγγιση,

- η ελκυστική, επιδραστική μορφή που ξεχωρίζει από άλλες διαδικτυακές πολιτιστικές δραστηριότητες,

- η στενή συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τμημάτων του ιδρύματος κατά την υλοποίηση μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας ή ενός έργου,

- επιδέξια επιλογή συνεργατών και εταίρων έργου από τους οποίους το ίδρυμα μπορεί να διδαχθεί.

Η έρευνά μας, μας επέτρεψε να μάθουμε και να αναλύσουμε τα πιο καινοτόμα και ενδιαφέροντα παραδείγματα διαδικτυακών πολιτιστικών δραστηριοτήτων για ενήλικες και να συγκεντρώσουμε δείγματα πρακτικών, φιλικών προς το χρήστη ψηφιακών εργαλείων, προσεγγίσεων και τακτικών για την οργάνωση και την προώθησή τους.

Πριν από την πανδημία Covid-19, υπήρχαν κυρίως δύο δρόμοι που πρέπει να διακρίνουμε όταν συζητάμε για τις εμπειρίες επαφής με τον τομέα GLAM: αφενός, οι επιτόπιες επισκέψεις (μερικές φορές υποστηριζόμενες από ψηφιακά εργαλεία)- αφετέρου, η χρήση διαδικτυακών εργαλείων για την προσέλκυση και την προετοιμασία του κοινού για την επιτόπια επίσκεψη ή εκ των υστέρων για τη συνέχιση της σχέσης με τον επισκέψιμο φορέα, κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Πριν από την πανδημία, η ψηφιακή τεχνολογία αποτελούσε συμπλήρωμα της εμπειρίας της επίσκεψης (σε όλες τις διαστάσεις της). Στο τοπίο μετά την πανδημία, η ψηφιακή τεχνολογία αποδείχθηκε ζωτικό μέσο για την προσφορά πολιτιστικού περιεχομένου και την προσέλκυση του κοινού.

Αυτή η αναγκαστική ενίσχυση της διαδικτυακής επαφής είχε αναπόφευκτα ως αποτέλεσμα τη διαφορετική χρήση των διαδικτυακών καναλιών, κυρίως των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και των ιστότοπων, που εξελίχθηκαν από επικοινωνία και προετοιμασία της επίσκεψης σε ψηφιακά εργαλεία δέσμευσης, συμμετοχής και συλλογικής δημιουργίας. Η πρόοδος αυτού του τομέα συνδέεται στενά με τη δέσμευση κατάρτισης του προσωπικού που ασχολείται. Οι δράσεις μη τυπικής κατάρτισης καθίστανται ιδιαίτερα σημαντικές για τους οργανισμούς του τομέα GLAM, προκειμένου να αναλάβουν δράσεις για τους εσωτερικούς υπαλλήλους τους.

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ;

Υπό το φως της έρευνας και της έκθεσής μας, βλέπουμε ξεκάθαρα ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να δοθούν στους επαγγελματίες του GLAM ευκαιρίες να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους για να δημιουργήσουν καλύτερες, πιο καινοτόμες και ελκυστικές πολιτιστικές δραστηριότητες για ενήλικες. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του πρότζεκτ του Mobile Culture, δημιουργήσαμε δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα που καλύπτουν τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, τη μεθοδολογία και την προώθηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων για ενήλικες.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στις δραστηριότητες που περιγράφονται στον παρόντα οδηγό.

Παρακαλούμε να συμμετάσχετε στο διαδικτυακό μας μάθημα και να εξερευνήσετε όλους τους πόρους που το συνοδεύουν!