SCENARIUSZE WARSZTATÓW

Pobierz SCENARIUSZE WARSZTATÓW W PDF

Publikacja ta powstała, aby wesprzeć mniejsze i większe instytucje kultury w tworzeniu atrakcyjnej oferty działań kulturalnych offline i online. Dzięki inspirującym i sprawdzonym scenariuszom warsztatów dla różnych grup odbiorców animatorzy kultury i edukatorzy mogą podnieść kreatywność, pewność siebie i umiejętności cyfrowe uczestników.

Publikacja zawiera pomocne metody, techniki i narzędzia ułatwiające planowania i prowadzenia działań kulturalnych:

  • osiem gotowych scenariuszy warsztatów do przeprowadzenia w bibliotece, domu kultury, archiwum lub muzeum za pomocą bezpłatnych narzędzi cyfrowych oraz popularnych urządzeń elektronicznych takich jak komputery, tablety lub smartfony,
  • wskazówki i podpowiedzi dotyczące inkluzywności,
  • listę bezpłatnych narzędzi cyfrowych do wykorzystania podczas działań kulturalnych  (także tych opartych o AI).,

Każdy scenariusz zawiera podpowiedzi dotyczące jego dostosowania do trybu online. W przypadku grup z różnymi ograniczeniami (słuchowymi, wzrokowymi, ruchowymi) rekomendowane jest:

  • uproszczenie scenariusza (użycie tylko podstawowych narzędzi),
  • wydłużenie czasu trwania warsztatu,
  • ograniczenie liczby uczestników,
  • prowadzenie warsztatu wspólnie z innymi edukatorami oraz asystentami.

W każdym scenariuszu znajdują się także wskazówki dotyczące jego przebiegu, lista materiałów, metod i narzędzi, potrzebnych do jego przeprowadzenia oraz materiały dodatkowe do wykorzystania podczas przygotowania i przydatne linki poszerzające wiedzę.

Na końcu publikacji znajdują się szczegółowe wskazówki dotyczące tego, jak uczynić warsztat bardziej inkluzywnym, na co zwrócić uwagę, jak się przygotować i jak prowadzić komunikację z odbiorcami, a także aktualna, interaktywna lista bezpłatnych narzędzi cyfrowych do tworzenia multimediów oraz opartych o AI wraz z zastosowanymi przykładami ich wykorzystania w kontekście edukacji kulturalnej. Lista powstała na podstawie rekomendacji z badań przeprowadzonych w ramach projektu Mobile Culture i następujących kryteriów:

  • bezpieczeństwo,
  • bezpłatny dostęp,
  • przydatność w edukacji kulturalnej.