Seria podcastów

Seria podcastów Muzeum Historycznego Krety

Marzenie:

Muzeum Historyczne Krety chciało utrzymać kontakt ze swoimi odbiorcami i wzbogacić ich doświadczenie muzealne przy pomocy innowacyjnych narzędzi cyfrowych.

Pomysł:

Stworzyć serię podcastów, które będą opowiadać o zbiorach muzealnych, tak aby wzbogacić doświadczenia osób, które do wybuchu pandemii odwiedzały muzeum w sposób tradycyjny.

Realizacja:

Seria podcastów została stworzona jako część działań cyfrowych muzeum, zaczynając od drugiego lockdownu aż do publikacji pierwszego odcinka w kwietniu 2021 roku. Projekt był częścią akcji "Muzeum przychodzi do Ciebie".

Wyzwania i Rozwiązania:

Wykorzystano narzędzia cyfrowe do stworzenia podcastów, które stały się dostępne dla szerszej publiczności, w tym dla osób zamieszkałych z dala od muzeum, których do tej pory trudno było zaangażować w odkrywanie oferty muzealnej.

Efekt:

Dzięki podcastom muzeum mogło podtrzymać aktywny kontakt z publicznością i kontynuować swoje działania, nawet w czasie lockdownu.

Innowacja:

Wykorzystanie podcastów jako nowego sposobu komunikacji z odbiorcami było innowacyjnym podejściem w świecie muzealnictwa. Do produkcji podcastów wykorzystano specjalny mikrofon radiowy, audytorium muzeum jako kabinę, sprzęt do nagrywania, oprogramowanie do edycji dźwięku oraz platformę hostingową plików audio.

Wsparcie Finansowe:

Projekt został zrealizowany jako wewnętrzna produkcja muzeum, wykorzystując jego zasoby.

Przyszłość Projektu:

Pandemia otworzyła muzeum na korzystanie z narzędzi cyfrowych do komunikacji ze społecznością muzeum, co będzie kontynuowane po jej zakończeniu.

Instytucja odpowiedzialna:
Muzeum Historyczne Krety

Link do dobrych praktyk
https://to-podcast-toy-istorikoy-moyseioy-kritis.simplecast.com/

Osoba do kontaktu:
Angeliki Mpaltatzi, info@historical-museum.gr