Wirtualna wycieczka, Muzeum Historii Naturalnej

Przez przeszłość do przyszłości

Marzenie:

Muzeum Historii Naturalnej Gminy Maroussi marzyło o transformacji cyfrowej, która pozwoliłaby na szersze zaangażowanie publiczności i dostęp do jego bogatych zasobów. Aspiracją było stworzenie przestrzeni, gdzie sztuka cyfrowa i edukacja łączą się, umożliwiając każdemu odkrywanie i naukę bez względu na ograniczenia fizyczne.

Pomysł:

W odpowiedzi na to marzenie, muzeum opracowało pomysł na aplikację wirtualnej wycieczki. Koncepcja ta obejmowała nie tylko możliwość przeglądania pomieszczeń muzeum i obserwowania eksponatów w 3D, ale także integrację gier online i aplikacji rozszerzonej rzeczywistości, aby wzbogacić doświadczenie użytkowników.

Realizacja:

Projekt rozpoczął się w 2018 roku, kiedy to gmina przyznała projekt prywatnej firmie. Realizacja obejmowała stworzenie nowej strony internetowej, wirtualnej wycieczki, oraz innych narzędzi cyfrowych. Pracownicy muzeum zostali przeszkoleni w obsłudze nowych technologii, aby mogli skutecznie zarządzać i aktualizować cyfrowe zasoby.

Wyzwania i Rozwiązania:

Głównym wyzwaniem była potrzeba modernizacji infrastruktury internetowej muzeum i dostosowanie się do nowych technologii. Rozwiązaniem było przeprowadzenie przetargu i wybór firmy, która mogła zaoferować niezbędne narzędzia i wsparcie. Dzięki temu muzeum mogło skutecznie przenieść swoje zasoby do świata cyfrowego.

Efekt:

Efektem projektu było znaczące zwiększenie obecności muzeum w internecie. Aplikacja wirtualnej wycieczki przyciągnęła nowych odwiedzających, zarówno z Grecji, jak i z zagranicy. Muzeum utrzymało zaangażowanie publiczności, oferując nowe, interaktywne sposoby nauki i odkrywania.

Innowacja:

Innowacyjność projektu objawiła się w wykorzystaniu specjalnego sprzętu rejestrującego 3D i narzędzi cyfrowych, które pozwoliły na stworzenie realistycznych modeli eksponatów i interaktywnych wycieczek. Pracownicy muzeum, dzięki szkoleniom, mogli samodzielnie zarządzać i aktualizować cyfrowe zasoby.

Wsparcie Finansowe:

Projekt został sfinansowany przez gminę, co pozwoliło na jego realizację bez generowania dodatkowych kosztów. Wybór odpowiedniej firmy przetargowej zapewnił, że muzeum otrzymało najlepszą możliwą ofertę, maksymalizując wartość inwestycji.

Przyszłość Projektu:

Muzeum planuje kontynuować rozwój swoich cyfrowych zasobów. Chociaż wiele eksponatów jest już dostępnych w formie 3D, muzeum pragnie rozszerzyć swoją ofertę, aby obejmowała jeszcze więcej elementów kolekcji. Dalsze inwestycje w technologię i edukację pozwolą na zwiększenie zasięgów online i kontynuację misji muzeum w nowoczesnym świecie.

Instytucja odpowiedzialna

Muzeum Historii Naturalnej Miasta Maroussi
Link do dobrych praktyk
https://mfi.maroussi.gr/
Osoba kontaktowa w sprawie dobrej praktyki
Koletti Lida, mfi@maroussi.gr