Wirtualna wycieczka – Greckie Muzeum Informatyki

Przełącz się na e-sztukę

Marzenie:

Udostępnienie zbiorów muzeum szerszej publiczności poprzez wirtualną wycieczkę, dzięki czemu osoby na całym świecie otrzymają dostęp do wiedzy o historii informatyki.

Pomysł:

Stworzenie wirtualnej wycieczki po muzeum, wykorzystującej specjalistyczne kamery i oświetlenie dla lepszej prezentacji eksponatów.

Realizacja:

Projekt trwał jeden miesiąc i skupiał się na stworzeniu interaktywnej wirtualnej wycieczki.

Wyzwania i Rozwiązania:

Realizacja wirtualnej wycieczki stanowiła główne wyzwanie techniczne, które udało się pokonać dzięki współpracy z firmą ekspertów w modelowaniu 3D.

Efekt:

Strona internetowa muzeum odnotowała znaczny wzrost odwiedzin (ok. 100 000), szczególnie w okresie pandemii.

Innowacja:

Projekt był innowacyjnym krokiem w kierunku digitalizacji zasobów muzealnych, umożliwiając interakcję z eksponatami online.

Wsparcie Finansowe:

Projekt został sfinansowany przez firmę z branży IT w ramach strategii CSR.

Przyszłość Projektu: Długoterminowym celem jest umożliwienie dostępu do muzeum osobom, które nie mogą go fizycznie odwiedzić oraz wykorzystanie wirtualnej wycieczki jako narzędzia edukacyjnego online.

Instytucja odpowiedzialna:
Greckie Muzeum Informatyki

Link do praktyki:
https://elmp.gr/3dvirtualtour/

Osoba do kontaktu w sprawie dobrych praktyk
Georgios Tsekouras, koordynator projektu