ΑΡΧΙΚΗ

Αποστολή του έργου Mobile Culture είναι να παρέχει στους πολιτιστικούς εκπαιδευτές και τους εμψυχωτές πρακτικές γνώσεις σχετικά με τον τρόπο χρήσης ψηφιακών εργαλείων για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ελκυστικών και χωρίς αποκλεισμούς πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε, να εμπνεύσουμε και να δώσουμε νέες ικανότητες σε όσους εργάζονται σε προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης που απευθύνονται σε ενήλικες σε πολιτιστικά ιδρύματα (GLAM) και ΜΚΟ.

Θα αποκτήσετε πρόσβαση σε ψηφιακούς πόρους για να αναβαθμίσετε τις δεξιότητες και τις γνώσεις σας και να υποστηρίξετε το κοινό σας μέσω πολλαπλών δωρεάν εργαλείων και δραστηριοτήτων:

Έκθεση και οδηγός για τις βέλτιστες πρακτικές, ο οποίος παρουσιάζει μεταβιβάσιμα παραδείγματα διαδικτυακών πολιτιστικών δραστηριοτήτων και πολύτιμων ψηφιακών εργαλείων από τέσσερις χώρες-εταίρους, με βάση την έρευνά μας,

Διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα με ψηφιακούς πόρους σχετικά με τη δημιουργία ελκυστικών διαδικτυακών και μη διαδικτυακών δραστηριοτήτων για ενήλικες και καινοτόμες μεθόδους που χρησιμοποιούνται στον τομέα GLAM (όπως Design Thinking, User-Centered Design, Universal Design, Co-Creation, phygital approach),

Δωρεάν διαδικτυακό μάθημα αυτοδιδασκαλίας για τον τρόπο δημιουργίας, διεξαγωγής και προώθησης ελκυστικών και χωρίς αποκλεισμούς πολιτιστικών δραστηριοτήτων για ενήλικες, ιδίως από υποεκπροσωπούμενες ομάδες (γυναίκες, μετανάστες, ηλικιωμένοι, ΛΟΑΤΚΙ+, άτομα με αναπηρία κ.λπ.) ή από άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση κοινωνικού ή ψηφιακού αποκλεισμού,

Ψηφιακή έκδοση με έτοιμα προς χρήση σενάρια πολιτιστικών εργαστηρίων, τα οποία μπορούν να διεξαχθούν σε απευθείας σύνδεση, εκτός σύνδεσης ή σε υβριδικό τρόπο,

Τέσσερις πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις Mobile Culture σε όλες τις χώρες-εταίρους, που θα επιδείξουν στην πράξη τη χρήση των συνιστώμενων εργαλείων και τεχνολογιών στους αποδέκτες μας.
Το Mobile Culture είναι το όνομα ενός έργου σύμπραξης που δημιουργήθηκε με συνεργασία και αμοιβαία μάθηση από μια διεθνή κοινοπραξία των Culture Shock Foundation (Πολωνία), Clictic (Ισπανία), Roes Cooperativa (Ελλάδα) και Euroform RFS (Ιταλία), η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλές πρακτικές διαδικτυακών πολιτιστικών δραστηριοτήτων για ενήλικες

Ακολουθούν 20 κορυφαία παραδείγματα διαδικτυακών πολιτιστικών δραστηριοτήτων από την Πολωνία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα, τα οποία συλλέξαμε κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας το 2022. Βρείτε λεπτομερείς περιγραφές στην έκθεση και τον οδηγό μας.

Αυτό είναι μόνο ένα δείγμα. Γνωρίστε και τις 20 πρακτικές.