Εικονικό ταξίδι

Ψηφιοποίηση των εκθεμάτων

Σχετικά με την πρακτική

Το Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής ήδη από το 2018 ανέπτυξε  εφαρμογή εικονικής περιήγησης στους χώρους του όπου ο χρήστης μπορεί να διαδράσει με τα εκθέματα αλλά και να ενημερωθεί για αυτά.

Ιστορικό

Ξεκίνησε το 2018 ως επιθυμία για ένα μουσείο τεχνολογίας που θα ακολουθούσε τις τεχνολογικές τάσεις στην τουριστική βιομηχανία. Λόγω του αντικειμένου του, τείνει να προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, οπότε η εφαρμογή μιας εικονικής περιήγησης ήταν το επόμενο βήμα.

Σχετικά με το ίδρυμα

Το Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής, το μοναδικό Μουσείο Πληροφορικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ξεκίνησε τις δραστηριότητες του το 2009 και από το 2012 αποτελεί τον πρώτο επίσημο φορέα στην Ελλάδα που συγκεντρώνει τη γνώση για την εξέλιξη στο χώρο της πληροφορικής από το 1970 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990 σε έναν ενιαίο χώρο.

Περιεχόμενο

Η διάρκεια της υλοποίησης ήταν ένας μήνας και πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ειδικών καμερών και κατάλληλου φωτισμού για την καλύτερη ανάδειξη των εκθεμάτων. Λόγω της εμπειρίας της εταιρείας, δεν χρειάστηκαν πολλές δοκιμές για την ολοκλήρωση του έργου. Τώρα χρήστες από όλο τον κόσμο έχουν πρόσβαση στην εικονική περιήγηση του μουσείου, όπου μπορούν να κάνουν μια εικονική περιήγηση στο μουσείο και να έχουν μια πρώτη επαφή με τα εκθέματα. Ως αποτέλεσμα της πρακτικής, ιδίως κατά την περίοδο της πανδημίας, ο αριθμός των επισκέψεων στον ιστότοπο και ειδικότερα στην καρτέλα του εικονικού περιηγητή αυξήθηκε δραματικά. Υπολογίζεται σε περίπου 100.000 κλικ.

Τοποθεσία

Διαδικτυακά

Παράγοντες επιτυχίας

Κατά την περίοδο της παγκόσμιας πανδημίας, αυτή η κατηγορία του ιστότοπου σημείωσε αύξηση της επισκεψιμότητας, καθώς, εκτός από τους απλούς χρήστες, αποτέλεσε εργαλείο μάθησης στο πλαίσιο της τηλεκπαίδευσης για μεγάλο αριθμό σχολικών ιδρυμάτων σε όλη τη χώρα.

Στοχευμένο κοινό

Η εικονική περιήγηση του Ελληνικού Μουσείου Πληροφορικής απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν έχουν την δυνατότητα να επισκεφτούν το μουσείο.

Βιωσιμότητα

Με την υιοθέτηση μιας τέτοιας πρακτικής δίνεται η δυνατότητα στα μουσεία ν ανοίξουν καινούργια κανάλια επικοινωνίας με το κοινό τους και ταυτόχρονα να γίνουν πιο εξωστρεφή και ταυτόχρονα προσβάσιμα. 

Πέρα από την χρήση νέων ψηφιακών εκπαιδευτικών μέσω σε αυτό συντελέι και η ανάλογη προώθηση τους με την ανάλογη ορθή χρήση των social media που μπορεί να παίζουν σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία του μουσείο με τον κόσμο.

Ψηφιακά εργαλεία

Μέσω της φιλοξενίας της εικονικής περιήγησης στην ιστοσελίδα της matterport.ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί πολύ εύκολα στους χώρους του μουσείου. Μετά το πέρας των εργασιών δεν απαιτείται περαιτέρω εκπαίδευση του προσωπικού από την εταιρεία  καθώς είναι πολύ εύκολο στη χρήση του.

Η υλοποίησε έγινε από εταιρία του κλάδου των τρισδιάστατων μοντέλων σε διάστημα 1 μηνός  με την χρήση εξειδικευμένης κάμερας για την καλύτερη  ανάδειξη των εκθεμάτων λόγω φωτισμού

Χρηματοδότηση

Η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί χορηγία εταιρείας του κλάδου στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Μελλοντικά πλάνα

Ο κύριος σκοπός αυτής της πρακτικής είναι να καταστήσει το μουσείο προσβάσιμο σε όλους όσοι δεν μπορούν να το επισκεφθούν φυσικά.

Οργανισμός/ Ίδρυμα
Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής
Σύνδεσμος καλής πρακτικής
https://elmp.gr/3dvirtualtour/
Διεύθυνση
Πέτρου Σπυρόπουλου 2 & Θεσσαλονίκης, Μοσχάτο, Τ.Κ. 183 46
Πρόσωπο επικοινωνίας για τις καλές πρακτικές
Γεώργιος Τσεκούρας , Ιδρυτής