Διαδικτυακή Λέσχη Βιβλίου

Βιβλιοθήκη του Πορίνο, Διαδικτυακή Λέσχη Βιβλίου

Σχετικά με την πρακτική

Ο κύριος στόχος ήταν η δημιουργία νέου κοινού. Συνειδητοποίησαν ότι ήταν σημαντικό να επικεντρωθεί η προσοχή στα παιδιά, καθώς αυτά θα είναι το κοινό στο μέλλον.

Επιπλέον, συνειδητοποίησαν ότι ήταν ένας τρόπος να "χτυπήσεις δύο τρυγόνια με ένα σμπάρο": αν κερδίσεις τα παιδιά, δεν μπορούν να πάνε μόνα τους στο θέατρο, οπότε είναι ένας τρόπος να προσεγγίσεις και τους γονείς.

Ιστορικό

Η Βιβλιοθήκη του Πορίνο έχει εδώ και χρόνια μια μεγάλη λέσχη ανάγνωσης. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας αποφάσισαν να συνεχίσουν αυτή τη λέσχη εξ αποστάσεως, μέσω τεχνολογικών εργαλείων: WhatsApp, αρχικά, και Zoom, αργότερα.

Σχετικά με το ίδρυμα

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Πορρίνο είναι μια δημόσια υπηρεσία που έχει δεσμευτεί για την προώθηση της ανάγνωσης και την αγωγή του πολίτη, στο πλαίσιο της ισότητας και της κοινωνικής ποικιλομορφίας. Πραγματοποιεί δραστηριότητες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση ελεύθερων πολιτών και εκφραστών της άποψης.

Περιεχόμενο

Η κατάσταση που προκάλεσε την ανάγκη υλοποίησης αυτής της πρωτοβουλίας ήταν ο εγκλεισμός που επέβαλε η Covid-19.

Το ίδρυμα αποφάσισε να αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία προκειμένου να συνεχίσει τη λειτουργία μιας λέσχης ανάγνωσης που λειτουργεί εδώ και σχεδόν 8 χρόνια. Επιπλέον, τα περισσότερα μέλη είναι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας και είναι πιθανό ότι, αν δεν συνέχιζαν τη λέσχη κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού και μετά, δεν θα συμμετείχαν ξανά μόλις επέστρεφαν δια ζώσης. Δεν είχε ενσωματωθεί στη στρατηγική, καθώς ήταν κάτι αυθόρμητο. Αλλά τώρα που επέστρεψαν στο διά ζώσης, το ιστολόγιο της Λέσχης Ανάγνωσης θα παραμείνει κάτι στη στρατηγική του ιδρύματος

Τοποθεσία

Πορρίνο, Γαλικία (Ισπανία)

Παράγοντες επιτυχίας

Ψηφιακή μη γηγενείς γυναίκες που συνεχίζουν μια λέσχη ανάγνωσης σε απευθείας σύνδεση. Διατήρηση σχεδόν το 100% των μελών της λέσχης στην επιστροφή σε πρόσωπο με πρόσωπο.

Αυτό για το οποίο το ίδρυμα είναι πιο υπερήφανο είναι ότι η Λέσχη δεν εξαφανίστηκε αφού πέρασε από τον εγκλεισμό και μια πανδημία.

"Όλοι παραπονέθηκαν ότι έπρεπε να επιστρέψουν (σε μορφή πρόσωπο με πρόσωπο)... και μετά κανείς τους δεν επέστρεψε!"

Στοχευμένο κοινό

Η ομάδα-στόχος ήταν οι γυναίκες που συμμετείχαν στην ομάδα της λέσχης βιβλίου. Συμμετείχαν πλήρως στην ανάπτυξη της καλής πρακτικής, καθώς έπρεπε να συμμετάσχουν ενεργά, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η μετατροπή της λέσχης από πρόσωπο με πρόσωπο σε διαδικτυακή.

Βιωσιμότητα

Η πρακτική είναι κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη, δεδομένου ότι είναι κάτι που πραγματοποιείται για μια κοινωνική ομάδα, χρησιμοποιώντας εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους -χωρίς την ανάγκη να επενδύσουν χρήματα- και που δεν παράγει περιβαλλοντικά απόβλητα.

Ψηφιακά εργαλεία

Η επιλογή των τεχνολογικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν έγινε λαμβάνοντας υπόψη την εξοικείωση των μελών της λέσχης με αυτά και την ευκολία χρήσης τους. Γι' αυτό ξεκίνησαν με το WhatsApp και στη συνέχεια, με την υποστήριξη και την καθοδήγηση του συντονιστή, άρχισαν να χρησιμοποιούν το Zoom.

Παρόλα αυτά, υπήρχαν ορισμένες δυσκολίες για να λειτουργήσει καλά η λέσχη από απόσταση: η ηλικία των χρηστών και το ψηφιακό χάσμα.

Χρηματοδότηση

Ο χρηματοδοτικός παράγοντας της πρακτικής ήταν ο προϋπολογισμός του Δήμου που ήδη διαθέτει η Βιβλιοθήκη.

Οργανισμός/ Ίδρυμα
Βιβλιοθήκη του Πρρίνο
Σύνδεσμος καλής πρακτικής
https://bibliotecadoporrino.com/
Διεύθυνση
Πορρίνο, Γαλικία (Ισπανία)
Πρόσωπο επικοινωνίας για τις καλές πρακτικές
Albino Alonso, Συντονιστής Βιβλιοθήκης; biblioteca@oporrino.org
Πρόσωπο επικοινωνίας στην BNE
Albino Alonso, Συντονιστής Βιβλιοθήκης; biblioteca@oporrino.org