Internetowy Klub Książki

Internetowy Klub Książki, Biblioteka O Porriño

Marzenie:
Celem Biblioteki Miejskiej w Porriño było stworzenie nowej publiczności, skupiając się na dzieciach jako przyszłych czytelnikach i uczestnikach kultury. Projekt miał na celu zaangażowanie młodych umysłów i jednocześnie przyciągnięcie ich rodziców, tworząc wspólnotę czytelniczą obejmującą różne pokolenia.

Pomysł:
W odpowiedzi na wyzwania pandemii biblioteka postanowiła kontynuować swoje działania klubu czytelniczego w formacie online, wykorzystując narzędzia takie jak WhatsApp i Zoom. To podejście pozwoliło na utrzymanie i rozwój społeczności czytelniczej, nawet w obliczu ograniczeń społecznych.

Realizacja:
Projekt został zrealizowany dzięki zaangażowaniu członków klubu, którzy przeszli z tradycyjnych spotkań twarzą w twarz do interakcji online. Biblioteka wykorzystała dostępne narzędzia cyfrowe, aby umożliwić kontynuację dyskusji i dzielenia się literaturą, pomimo fizycznej izolacji.

Wyzwania i Rozwiązania:
Głównym wyzwaniem była cyfrowa przepaść i ograniczona znajomość nowych technologii wśród starszych członków klubu. Rozwiązaniem było stopniowe wprowadzanie narzędzi komunikacyjnych, zaczynając od WhatsApp, a następnie przechodząc na Zoom, z dodatkowym wsparciem i instrukcjami od koordynatora.

Efekt:
Efektem jest utrzymanie aktywności klubu czytelniczego, z prawie 100% członków kontynuujących uczestnictwo po powrocie do spotkań twarzą w twarz. Klub nie tylko przetrwał pandemię, ale także wzmocnił swoją społeczność i zaangażowanie.

Innowacja:
Innowacyjność projektu polegała na wykorzystaniu dostępnych narzędzi cyfrowych do przekształcenia tradycyjnego klubu czytelniczego w dynamiczną, online społeczność. Wykorzystanie WhatsApp i Zoom umożliwiło kontynuację dyskusji i dzielenia się wiedzą, pomimo ograniczeń fizycznych.

Wsparcie Finansowe:
Projekt był finansowany z budżetu gminy, którym biblioteka już dysponowała. Dzięki temu inicjatywa mogła być realizowana bez dodatkowych kosztów, wykorzystując istniejące zasoby.

Przyszłość Projektu:
Biblioteka planuje kontynuować rozwój swoich działań online, wykorzystując doświadczenia zdobyte podczas pandemii. Projekt pokazał, że cyfrowe narzędzia mogą skutecznie wspierać edukację i kulturę, otwierając nowe możliwości dla przyszłych inicjatyw.

Instytucja odpowiedzialna
Biblioteka w Porriño
Link do dobrych praktyk
https://bibliotecadoporrino.com/
Adres
O Porriño, Galicja (Hiszpania)
Osoba kontaktowa w sprawie dobrej praktyki
Albino Alonso, koordynator biblioteki; biblioteca@oporrino.org