Klub Wirtualnej Sztuki

Cyfrowa oferta Muzeum Archeologicznego w Salonikach

Marzenie:

Zachęcenie ludzi do zaangażowania w życie muzeum poprzez serię wydarzeń online związanych ze sztuką cyfrową i czytaniem książek.

Pomysł:

Organizacja różnorodnych wydarzeń online, w tym konkursów fotograficznych, warsztatów kaligrafii online oraz prezentacji i omawiania książek, aby utrzymać zaangażowanie publiczności w muzeum podczas pandemii.

Realizacja:

W odpowiedzi na pandemię i konieczność pozostania w domach, pracownicy muzeum stworzyli serię wydarzeń online do aktywnego zaangażowania społeczności muzeum, niektóre z aktywności były skoncentrowane wokół omawiania przeczytanych książek — w  formie klubu czytelniczego.

Wyzwania i Rozwiązania:

Pandemia wymusiła na instytucjach kulturalnych, w tym na muzeach, przeniesienie swoich aktywności do świata cyfrowego. Pracownicy muzeum stworzyli pomysły dostosowane do umiejętności i zasobów swojego zespołu.

Efekt:

Wydarzenia online pozwoliły muzeum na zwiększenie swojej obecności w internecie i utrzymanie kreatywnego zaangażowania dorosłych oraz dzieci w czasie pandemii.

Innowacja:

Wykorzystanie cyfrowych narzędzi do tworzenia interaktywnych i edukacyjnych wydarzeń online było innowacyjnym sposobem na utrzymanie zaangażowania publiczności w muzeum. Ponadto wykorzystano podstawowe proste narzędzia, takie jak e-mail, PowerPoint oraz narzędzia do edycji wideo i obrazów, których pracownicy muzeum nauczyli się używać podczas tworzenia zajęć.

Wsparcie Finansowe:

Projekt był realizowany bez generowania dodatkowych kosztów, angażując pracowników w ich regularnym czasie pracy.

Przyszłość Projektu:

Wydarzenia online są kontynuowane po pandemii, co stanowi świetną okazję dla muzeum do dalszego zwiększania swoich zasięgów online.

Instytucja odpowiedzialna:
Muzeum Archeologiczne w Salonikach

Link do dobrych praktyk:
https://www.amth.gr/en/news?field_news_category_tid=30

Osoba kontaktowa w sprawie dobrej praktyki:

Angeliki Moneda, amth@culture.gr.