Miasto Kolorów

Bitwa kolorów i inwazja kreatywności

Marzenie:
Projekt "Vigo, Miasto Kolorów" zrodził się z marzenia o przemianie miejskiej brzydoty w sztukę, angażując mieszkańców w proces upiększania miasta. Celem było stworzenie przestrzeni, która łączy estetykę z kulturą, przekształcając  miasto Vigo w żywe, kolorowe muzeum na świeżym powietrzu.

Pomysł:
Inicjatywa, rozwijana przez Radę Miasta Vigo i Służbę Dziedzictwa Historycznego, polegała na wykorzystaniu pustych przestrzeni i ścian budynków jako płótna dla lokalnych i międzynarodowych artystów. Projekt miał na celu nie tylko estetyczną metamorfozę, ale także promocję sztuki i kultury wśród mieszkańców.

Realizacja:
Rozpoczęty w latach 60-tych i 70-tych, projekt ewoluował w międzynarodowe odniesienie, zyskując rozgłos i uznawanie. Muzeum Sztuki Współczesnej w Vigo, zainaugurowane w 2002 roku, stało się centrum tego kulturalnego ruchu, oferując przestrzeń dla prezentacji i rozwoju sztuki współczesnej.

Wyzwania i Rozwiązania:
Głównym wyzwaniem było przekształcenie miejskiej przestrzeni w sposób, który zyska akceptację i zaangażowanie społeczności. Rozwiązaniem okazało się zaangażowanie mieszkańców i artystów w proces twórczy, co pozwoliło na organiczny rozwój projektu i jego akceptację przez społeczność.

Efekt:
Efektem jest dynamiczne i kolorowe miasto, które przyciąga turystów i staje się punktem odniesienia na międzynarodowej scenie artystycznej. Mieszkańcy Vigo mogą cieszyć się sztuką na co dzień, a miasto zyskało nową tożsamość jako centrum kultury i sztuki.

Innowacja:
Projekt wykorzystał innowacyjne podejście do miejskiego designu, łącząc sztukę z przestrzenią publiczną. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych, takich jak strona internetowa, media społecznościowe i technologia video-mappingu, pozwoliło na szersze zaangażowanie i interakcję z publicznością.

Wsparcie Finansowe:
Finansowanie projektu pochodzi z budżetu ministerstwa kultury, z początkowym wkładem ponad 150.000 euro, który wzrósł do 500.000 euro. Inwestycje te umożliwiły realizację warsztatów, murali i innych działań artystycznych, zapewniając jednocześnie godziwe wynagrodzenie dla artystów i osób zaangażowanych w projekt.

Przyszłość Projektu:
"Vigo, Miasto Kolorów" jest projektem ciągłym i ewoluującym, który co roku odnawia się z nowymi pomysłami i inicjatywami. Planuje się rozszerzenie na inne działy i generowanie nowych połączeń i synergii, co świadczy o jego trwałości i potencjale do dalszego rozwoju.

Instytucja odpowiedzialna
Rada Miasta Vigo, Departament Dziedzictwa
Link do dobrych praktyk
https://ciudaddecolor.vigo.org/

Osoba kontaktowa w sprawie dobrej praktyki
Carmela Silva Rego, pierwszy zastępca burmistrza Rady Miasta Vigo; radna ds. dziedzictwa historycznego Rady Prowincji Pontevedra. Odpowiedzialna za projekt ,,Vigo: Miasto koloru" osoba kontaktowa w Radzie Miasta Vigo
Marta Riobo, marta.riobo@vigo.org