Filmowy Hackathon Historyczny, FilmHack

Koncepcja i prototyp filmu interaktywnego

Marzenie:

Ożywienie polsko-żydowskiej historii i wzmocnienie świadomości społecznej poprzez innowacyjne medium filmu interaktywnego.

Pomysł:

Zorganizowanie pierwszego w Polsce historycznego hackathonu filmowego - FilmHack, skupiającego się na tworzeniu koncepcji interaktywnego filmu, który opowiadałby o losach mieszkańców przedwojennego miasta Mordy.

Realizacja:

Projekt rozpoczął się w 2018 roku od inspiracji hackathonem NAC, a w 2019 roku podjęto decyzję o organizacji własnego hackathonu. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie w programie: Digital innovations within history and human rights i jego akceptacji, zespół pracował nad projektem, włączając w to współpracę ze społecznością lokalną i ekspertami.

Wyzwania i Rozwiązania:

Głównym wyzwaniem było dostosowanie się do ograniczeń spowodowanych pandemią Covid-19, co wymagało przeniesienia hackathonu do sieci. Zespół sprostał temu wyzwaniu, organizując kampanię promocyjną i współpracując z ekspertami online.

Efekt:

W maju 2020 roku odbył się hackathon, który trwał przez dwa weekendy, skupiając się na tworzeniu prototypów interaktywnych filmów.

Innowacja:

FilmHack był innowacyjnym podejściem do edukacji historycznej, łączącym interdyscyplinarną wiedzę z nowym medium filmu interaktywnego, gdzie widz miał wpływ na przebieg akcji.

Wsparcie Finansowe:

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu, które pozwoliło na wdrożenie prototypów filmów.

Przyszłość Projektu:

FilmHack otworzył nowe możliwości w zakresie nieformalnej edukacji dorosłych i promowania tolerancji oraz inkluzji poprzez interaktywne filmy, inspirowane lokalną historią. Projekt ma potencjał do dalszego rozwoju i wykorzystania w edukacji i budowaniu wspólnoty społeczeństwa obywatelskiego.

Instytucja odpowiedzialna:

Fundacja Ośrodka KARTA

Więcej informacji dostępnych na:

https://karta.org.pl/hackathon

https://karta.org.pl

www.facebook.com/OsrodekKARTA

https://klub.karta.org.pl/

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Kudełka, pracownik działu edukacji