FAQ

1. Czego dotyczy ten projekt?

Projekt nosi nazwę „Mobile Culture". Jego celem jest promowanie narzędzi cyfrowych, nowych technologii i bezpłatnych zasobów w edukacji kulturalnej i animacji kultury, aby podnieść kreatywność i pewność siebie pośród niedostatecznie reprezentowanych grup i osób zagrożonych wykluczeniem (seniorzy, osoby z neuroróżnorodnością lub niepełnosprawnością, migranci, LGBTQ+).

2. Kto może wziąć udział w projekcie Mobile Culture?

Projekt został zaprojektowany dla przedstawiciel_i_ek sektora GLAM, zwłaszcza edukator_ów_ek i animator_ów_ek kultury, poszukujących inspiracji, metod, narzędzi i technik do tworzenia bardziej inkluzywnych i innowacyjnych doświadczeń kulturalnych. Jednak każda osoba jest mile widziana!

3. Jakie są korzyści z udziału w projekcie Mobile Culture?

Poszerzenie wiedzy w zakresie edukacji kulturalnej, inkluzywności, nowych technologii i tworzenia innowacyjnej oferty kulturalnej.  Biorąc udział w naszym bezpłatnym kursie, można uzyskać certyfikat.

4. Czego się nauczę?

Poznasz bezpłatne narzędzia i technologie cyfrowe (np. AI, AR, VR), które mogą ulepszyć Twoje działania kulturalne. Poznasz zasady dot. inkluzywności, praktyczne przykłady zastosowania projektowania uniwersalnego, projektowania zorientowanego na użytkownika, ko-kreacji, czy storytellingu  w edukacji kulturalnej. Ponadto uzyskasz dostęp do opartej na badaniach, niegenerycznej, aktualnej wiedzy na temat tworzenia, prowadzenia i promowania działań kulturalnych.

5. Jakie materiały edukacyjne otrzymam?

Każd_y_a ma nielimitowany dostęp do bezpłatnych zasobów cyfrowych, w tym do: cyfrowego przewodnika po najlepszych praktykach, internetowej platformy szkoleniowej z dodatkowymi materiałami, bezpłatnego kursu online na temat projektowania, prowadzenia i promowania działań kulturalnych oraz cyfrowej publikacji z przykładami scenariuszy innowacyjnych warsztatów. Wszystkie zasoby są dostępne w j. polskim oraz w języku:

Angielskim

Greckim

Hiszpańskim

Włoskim

6. Ile to kosztuje?

Projekt jest bezpłatny dla uczestników, ponieważ jest finansowany z programu Erasmus+ Komisji Europejskiej!

7. Co muszę mieć? 

Aby wziąć udział w projekcie, potrzebny będzie dostęp do komputera i Internetu.

8. Co muszę wiedzieć?

Posiadanie pewnego doświadczenia w edukacji kulturalnej lub animacji kultury oraz z narzędziami i technologiami cyfrowymi jest pomocne, ale nieobowiązkowe:)