FilmHack, Mordy

Przejdź na sztukę cyfrową

O praktyce

FilmHack to pierwsze w Polsce internetowe centrum wiedzy o tym, jak tworzyć interaktywne filmy dla celów edukacyjnych i kulturalnych. Uczestnicy pracowali nad polsko-żydowską historią z przedwojennego miasta Mordy na podstawie losów mieszkańców. Bezpośrednią przyczyną tych działań była niewystarczająca obecność relacji polsko-żydowskich w pamięci społecznej. Wymyślenie całego projektu od podstaw to czas 9 miesięcy.

  • 2018/2019 inspiracje z hackathonuNAC 2019 decyzja o zrobieniu hackathonu
  • 05.2019 złożenie wniosku o dofinansowanie (digital innovations within history and human rights)
  • 09.2019 decyzja o dofinansowaniu
  • 10-11.2019 praca ze społecznością w mieście Mordy, poszukiwania online i offline
  • 03.2020 ważna wizyta w społeczności lokalnej - nagrywanie wywiadów ze świadkami historii
  • 03.2020 - twist w sieci (podobna kampania promocyjna, współpraca z ekspertami, program hackathonu, na początku 1 weekend, ale potem rozszerzony do 2 weekendów)
  • 05.2020 - hackathon - 2 weekendy
  • 06-09.2020 - postprodukcja, przygotowanie do wdrożenia, podtrzymanie społeczności
  • 10.2020 kolejne zgłoszenie do wdrożenia, podtrzymywanie społeczności
  • 12.2020/01.2021 - złożyli wniosek o nowe dofinansowanie, ale się wycofali, sponsor się wycofał

Decyzja o złożeniu wniosku o wdrożenie prototypów filmów leży po stronie twórców.

„Byliśmy w Mordach 8 lub 6 marca, był wtedy duży jarmark, lokalne wydarzenie, które pomogło nam opowiedzieć o tym projekcie. Wykorzystaliśmy też ten czas na nagranie krótkich wywiadów wideo".

„Mieliśmy własne pomysły na ten film, na przykład: żydowski imigrant, polityka w Mordach, życie społeczne w Mordach".

Historia

Cel Karty: wpływ na nieformalną edukację dorosłych i postawy ludzi we współczesnej społeczności obywatelskiej (tolerancja, inkluzja) cel hackathonu: stworzenie prototypu interaktywnego filmu. aby angażować, wpływać na postawy, uczyć krytycznego myślenia. Dlaczego film interaktywny? Bo to innowacyjne medium - widz ma wpływ na przebieg akcji. Narracja inspirowana lokalną historią, od osób prywatnych.

O instytucji

Niezależna organizacja pozarządowa, która odkrywa, zachowuje i upowszechnia historię widzianą z perspektywy jednostki. Jej misją jest budowanie wspólnoty obywatelskiej i promowanie pojednania. Prowadzą największe w Polsce archiwum społeczne XX wieku.

www.karta.org.pl

,,Odkrywamy, chronimy i upowszechniamy naszą kulturę widzianą z perspektywy jednostki. Chcemy, by przeszłość budowała wspólnotę obywatelską, a my pracujemy dla teraźniejszości i przyszłości. W ten sposób naprawiamy przyszłość".

Kontekst

Zespół Karta uczestniczył w innych hackathonach (NAC) w 2018 roku i to zainspirowało ich do wejścia w 2019 Digital innovations within history and human rights call for proposals. Karta uważa, że tworzenie produktów cyfrowych bez aktywnego udziału publiczności jest passe.

Lokalizacja

online, Mordy - małe miasteczko w powiecie siedleckim

Czynniki sukcesu

Formuła Hackathonu jest przydatna, ponieważ pozwala zbudować c

Organizacja/ Instytucja
Fundacja Ośrodka KARTA
Link do dobrych praktyk

https://karta.org.pl/hackathon

https://karta.org.pl

facebook.com/OsrodekKARTA

https://klub.karta.org.pl/

Adres
ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa
Osoba do kontaktu w sprawie dobrych praktyk
Agnieszka Kudełka
pracownik działu edukacji